WAŻNE: Przypomnienie o zakazie wstępu na tereny byłych piaskowni

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

WAŻNE: Przypomnienie o zakazie wstępu na tereny byłych piaskowni

W 2023 r. Urząd Gminy Bolesław opracował „Analizę zagrożeń, w tym identyfikację miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji”, w której nie wskazano miejsc na terenie Gminy Bolesław, gdzie możliwe byłoby pływanie, kąpanie się, uprawianie sportu lub rekreacja z wykorzystaniem jednostek pływających z silnikiem spalinowym i/lub jednostek żaglowo-wiosłowych. Kliknij i zobacz analizę.

Fot. Urząd Gminy Bolesław

Mając na względzie szeroko rozumiane bezpieczeństwo, a także w związku ze zbliżającym się sezonem letnim, Urząd Gminy Bolesław przypomina, iż na terenach byłych piaskowni, które były zlokalizowane w Bolesławiu oraz Hutkach obowiązuje stały zakaz wstępu, w tym wjazdu oraz zakaz przebywania na ich obszarze.

Objęcie zakazem terenów byłych piaskowni związane jest z podnoszeniem się poziomu wody na obszarze leja depresji, gdzie mogą wystąpić zapadliska w związku z zaprzestaniem pompowania wody z kopalni „Olkusz-Pomorzany”. Dodatkowo ukształtowanie terenów piaskowni oraz ich lokalizacja powodują, iż dotarcie do osób poszkodowanych i prowadzenie działań ratowniczych przez służby może być utrudnione.

Jednocześnie przypominamy o zakazie wstępu na pozostałe obszary Gminy Bolesław, potencjalnie zagrożone wystąpieniem zapadlisk, które zostały zidentyfikowane przez ZGH „Bolesław” S.A. i następnie oznaczone tablicami o zakazie wstępu.

Szczegółowe informacje o obszarach objętych zakazem wstępu do lasu można znaleźć na stronie internetowej Nadleśnictwa Olkusz.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1; telefon: +48 32 64 61 148, fax: +48 32 64 61 148, e-mail: biuro@zgkboleslaw.com; NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647; Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504, Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

WAŻNE: W piątek, 21.08.2020, ZGK „Bolesław” nieczynny

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

WAŻNE: W piątek, 20.08.2020, ZGK „Bolesław” nieczynne

Szanowni Państwo informujemy iż jutro, 21 sierpnia 2020 (piątek), Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. jest nieczynny. Przepraszamy i zapraszamy w przyszłym tygodniu.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Skip to content