ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA GOSPODARKI KOMUNALNEJ OD WÓJTA GMINY BOLESŁAW

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej

wszystkim pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławiu

życzę w życiu prywatnym spełnienia planów, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 

Na niwie zawodowej życzę zadowolenia z dobrze wykonanych zadań,

a wyrazem tego niech będzie życzliwość Naszej społeczności lokalnej

doceniającej Waszą trudną pracę.

 

KRZYSZTOF DUDZIŃSKI

WÓJT GMINY BOLESŁAW

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRACOWNIKA GOSPODARKI KOMUNALNEJ OD RADY NADZORCZEJ i ZARZĄDU

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej

pragniemy przekazać wszystkim Pracownikom

życzenia dalszej owocnej współpracy.

 

Jednocześnie dziękujemy za sumienne wykonywanie

swoich zadań.

 

RADA NADZORCZA I ZARZĄD

ZGK „BOLESŁAW” SP. Z O.O.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Skip to content