Informacja kompostownia

ZGK “Bolesław” Informuje, że w dniach od 1 – 3 października 2019r.  prowadzone będą prace na kompostowni odpadów zielonych (biodegradowalnych), które mogą spowodować niewielkie uciążliwości zapachowe.

Informacja

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

10 kwietnia 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Zakładem Gospodarki Komunalnej „Bolesław” na realizację zadania „Rozbudowa instalacji odgazowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie Starym” (…).

 https://www.wfos.krakow.pl/pozyczka-dla-zakladu-gospodarki-komunalnej-boleslaw/

 

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. (32) 64 61 148
fax (32) 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com

Zapytanie do Ministerstwa Środowiska

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. (32) 64 61 148
fax (32) 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com

O naszej przyjaźni z ekologią- wręczenie nagród uczestnikom Ekologicznego Konkursu Dziennikarskiego

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. (32) 64 61 148
fax (32) 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com

Nowa wersja strony internetowej

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Mamy przyjemność powitać Państwa na naszej nowej stronie internetowej. Mamy nadzieję, że nowa szata graficzna oraz funkcjonalne rozwiązania sprawią, że będziecie Państwo naszymi częstymi gośćmi.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. (32) 64 61 148
fax (32) 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com