Powiadomienie: Prace na kompostowni odpadów zielonych (od 11 do 14.08.2020)

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Powiadomienie: Prace na kompostowni odpadów zielonych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu Sp. z o.o. informuje, że w dniach od 11.08.2020 r. do 14.08.2020  prowadzone będą prace na kompostowni odpadów zielonych (biodegradowalnych) pochodzących ze zbiórki z gospodarstw domowych, w tym też od mieszkańców gminy Bolesław.

W związku z prowadzonymi pracami mogą wystąpić uciążliwości zapachowe w wyżej wymienionym dniu i godzinach rannych dnia następnego. Za mogące wystąpić uciążliwości zapachowe serdecznie przepraszamy.

 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com

Polityka plików "cookies"

Deklaracja dostępności

Złożyliśmy pismo do WIOŚ o kontrolę w/s uciążliwych zapachów

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Bolesław, dn. 31.07.2020 r.

Lp.dz 1817/2020

        Małopolski  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie

W związku z informacjami otrzymywanymi z Urzędu Gminy w Bolesławiu o pojawiających się cyklicznie uciążliwościach zapachowych na terenie Gminy Bolesław, występujących w porze nocnej, zwracam się o przeprowadzenie kompleksowej kontroli stanu powietrza atmosferycznego, ze szczególnym uwzględnieniem pory nocnej.

Informujemy, że uciążliwości zapachowe pojawiają się również w rejonie Sławkowa i Strzemieszyc (Województwo Śląskie).

Ze względu na fakt, iż jako zakład podjęliśmy szereg działań ograniczających naszym zdaniem do minimum uciążliwości zapachowe, a znajdujemy się na terenie bardzo uprzemysłowionym, prosimy o kontrolę zarówno naszej instalacji jak również instalacji okolicznych  mogących potencjalnie oddziaływać na stan powietrza atmosferycznego.

Z poważaniem

 Prezes Zarządu

 Robert Nielaba

Członek Zarządu

 Barbara Hołub

Otrzymują:

  1. adresat
  2. a/a

Do wiadomości

  1. Urząd Gminy Bolesław

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com

Polityka plików "cookies"

Deklaracja dostępności

Ważne: Kontakty do osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń dotyczących uciążliwych zapachów

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Kontakty do osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń dotyczących uciążliwych zapachów

Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Spółka z.o.o. w Bolesławiu podaje kontakty do osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń dotyczących uciążliwych zapachów:

Łukasz Bazan – Kierownik Działu DPO tel. 604 534 718,

Adam Muchajer – Z-ca Kier. Działu DPO tel. 698 163 464.

Telefon alarmowy: 536 442 154.

W przypadku nie odbierania telefonów od osób odpowiedzialnych prosimy o kontakt telefoniczny lub esemesowy z Dyrektorem ds. Technicznych p. Andrzejem Jarząbem tel. 728 456 192 lub wysłanie emaila na adres: biuro@zgkbolesław.comprezes@zgkboleslaw.com.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com

Polityka plików "cookies"

Deklaracja dostępności

Powiadomienie: Prace na kompostowni odpadów zielonych

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Powiadomienie: Prace na kompostowni odpadów zielonych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu Sp. z o.o. informuje, że w dniu 08.07.2020 r. i 09.07.2020 r. prowadzone będą prace na kompostowni odpadów zielonych (biodegradowalnych) pochodzących ze zbiórki z gospodarstw domowych, w tym też od mieszkańców gminy Bolesław.

W związku z prowadzonymi pracami mogą wystąpić uciążliwości zapachowe w wyżej wymienionych dniach i godzinach rannych dnia następnego. Za mogące wystąpić uciążliwości zapachowe serdecznie przepraszamy.

 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com

Polityka plików "cookies"

Deklaracja dostępności

Alarmowy numer związany z uciążliwościami zapachowymi dla mieszkańców gminy Bolesław

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Alarmowy numer związany z uciążliwościami zapachowymi dla mieszkańców gminy Bolesław

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie uciążliwościami zapachowymi na terenie gminy Bolesław, Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o. podejmując działania związane z określeniem przyczyny ich występowania uruchamia alarmowy numer telefoniczny:

536 442 154

z prośbą o przekazywanie za jego pośrednictwem informacji o miejscu i czasie pojawiania się przedmiotowych uciążliwości.

Jednocześnie informujemy, że każde zgłoszenie będzie podlegało analizie przyczynowo skutkowej.

 
 
Zarząd
Zakładu Gospodarki Komunalnej
„Bolesław” sp. z o.o.
 

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com

Polityka plików "cookies"

Deklaracja dostępności

Stanowisko Zarządu w/s incydentu z wywozem odpadów

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Informujemy

W związku z filmem opublikowanym w jednym z popularnych serwisów społecznościowych przedstawiającym wywóz odpadów w dniu 28.05.2020 r., informuję że została podjęta natychmiastowa reakcja wobec kierowcy będącego Zleceniobiorcą ZGK „Bolesław” Sp. z o.o. Umowa została rozwiązana, a teren wzdłuż ulicy Osadowej uprzątniętnięty. Jest nam niezmiernie przykro, że taka sytuacja miała miejsce. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby nie powtórzyła się w przyszłości.

 Prezes Zarządu

 ZGK „Bolesław” Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com

Polityka plików "cookies"

Deklaracja dostępności

Skip to content