Ostatni dzwonek na ostre ograniczanie emisji CO2

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Ostatni dzwonek na ostre ograniczanie emisji CO2

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej kilka najbliższych miesięcy będzie kluczowych w walce o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i uniknięcie katastrofy klimatycznej. Właśnie teraz rządy poszczególnych krajów tworzą plany pobudzania swoich gospodarek po pandemii. Na złagodzenie skutków recesji przeznaczono 9 bln dol., a ogromne pakiety stymulacyjne to okazja do wprowadzenia sektora energii na zrównoważoną ścieżkę – wskazuje IEA. Według szacunków agencji wymagałoby to inwestycji sięgających 1 bln dol. rocznie przez najbliższe trzy lata. Dzięki temu globalne PKB może wzrosnąć do 2023 roku o 3,5 proc., zostanie zachowanych lub powstanie ok. 9 mln miejsc pracy, a roczne emisje gazów cieplarnianych spadną o 4,5 mld ton.

dymy co2

– Powinniśmy szybko i ostro ścinać emisje gazów cieplarnianych. CO2 kumuluje się w środowisku i nie jest ważne, czy wyemitujemy tonę dwutlenku węgla do atmosfery dzisiaj, czy za 10 lat. Ona koniec końców tak samo zmieni klimat. Teraz sytuacja wygląda tak, jakbyśmy wciąż dolewali wodę do wanny. W pewnym momencie woda się przeleje, przekroczymy punkt krytyczny i zaczną się dziać niemiłe rzeczy. Żeby było jasne – one już i tak będą się dziać, pytanie tylko, jak bardzo będą niemiłe i jak bardzo klimat się zdestabilizuje. Już nie gramy o to, żeby było dobrze – gramy o to, żeby było jak najmniej źle. Obrazowo mówiąc, musimy przestać dolewać wody do wanny – mówi agencji Newseria Biznes Marcin Popkiewicz, fizyk, redaktor portalu Nauka o klimacie.

Według danych Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) w marcu ograniczenia w transporcie związane z lockdownem przełożyły się na znaczny spadek zanieczyszczenia powietrza w wielu europejskich miastach. W Barcelonie stężenie dwutlenku azotu spadło o 55 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej, Madrycie – o 41 proc., a w Lizbonie – 51 proc.

Poprawę jakości powietrza nad Europą potwierdza też aktualizowany na bieżąco European Air Quality Index (europejski wskaźnik jakości powietrza EEA i Komisji Europejskiej). Internetowa mapa pokazuje, że w tej chwili jakość powietrza nad większością kontynentu jest dobra lub przyzwoita. Naukowcy są jednak pewni, że ten efekt jest krótkotrwały. Co więcej, może się odwrócić, kiedy gospodarki poszczególnych państw wrócą do pełnego działania.

– Emisje gazów cieplarnianych w koronakryzysie spadły, bo spadła aktywność gospodarcza. Ludzie siedzieli w lockdownie, wstrzymano inwestycje, siadła turystyka itd. Na początku kwietnia, kiedy większość państw wprowadzała lockdown, emisje na świecie spadły o ok. 17 proc., później zaczęły wracać do wcześniejszego poziomu. Szacuje się, że w tym roku będziemy mieli emisje średnio o kilka procent niższe niż w poprzednim. Kiedy ludzie wrócą do pracy, a gospodarka znów ruszy, mogą znowu wzrastać, np. w transporcie. Wielu ludzi z obawy przed koronawirusem nie będzie chciało jeździć transportem publicznym, więc przesiądą się do samochodów – mówi Marcin Popkiewicz.

Jak wynika z kwietniowego raportu IEA („Global Energy Review”), w krajach, które wprowadziły częściowy lub pełny lockdown na czas walki z pandemią koronawirusa, zapotrzebowanie na energię elektryczną spadło średnio od 18 do 25 proc. W sumie w I kwartale br. globalne zapotrzebowanie na energię obniżyło się o 3,8 proc., popyt na węgiel spadł o 8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, a popyt na ropę – o 5 proc., głównie ze względu na ograniczenie mobilności i lotnictwa.

Co istotne, recesja spodziewana po pandemii SARS-CoV-2 może jednak skłonić rządy wielu państw do stymulowania gospodarki kosztem polityki środowiskowej i cięcia wydatków na inwestycje proekologiczne. Według IEA inwestycje energetyczne na całym świecie mogą się w tym roku zmniejszyć o 80 mld dol., co będzie stanowić rekordowy, 10-proc. spadek i powrót do poziomu wydatków sprzed dekady.

– Państwa pobudzają w tej chwili swoje gospodarki, kwoty przeznaczane na pakiety stymulacyjne liczone są w setkach miliardów. Pytanie, na co pójdą te pieniądze: na gospodarkę niskoemisyjną, np. termomodernizację budynków i rozwój czystych źródeł energii, czy na stymulację starego, wysokoemisyjnego status quo, np. rozbudowę dróg czy portów lotniczych – mówi redaktor portalu Nauka o klimacie.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej w walce o radykalne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zapobiegnięcie katastrofie klimatycznej kluczowych będzie kilka najbliższych miesięcy, ponieważ właśnie teraz rządy poszczególnych krajów tworzą plany stymulowania swoich gospodarek po pandemii. Do tej pory na złagodzenie skutków spodziewanej recesji zostały zadeklarowane środki w wysokości około 9 bln dol.</span

– Pakiety stymulacyjne są wprowadzane teraz i to teraz decyduje się, na co zostaną wydane te pieniądze. Za kilka miesięcy będą już one ustalone, rozpisane i działania będą się toczyć. W tym momencie decydujemy, czy potoczą się dobrym torem, czy wręcz przeciwnie – mówi Marcin Popkiewicz.

Według kalkulacji przeprowadzonych przez IEA i Międzynarodowy Fundusz Walutowy w ciągu najbliższych trzech lat możliwe jest jednoczesne pobudzenie wzrostu gospodarczego, stworzenie milionów miejsc pracy i obniżenie poziomu emisji. Przedstawiony przez agencję plan naprawczy wymagałby inwestycji (m.in. w odnawialne źródła i poprawę efektywności energetycznej budynków) wynoszących około 1 bln dol. rocznie przez kolejne trzy lata (ok. 0,7 proc. globalnego PKB), ale jednocześnie doprowadziłoby to do wzrostu globalnego PKB o 3,5 proc. do 2023 roku, przyniosło trwałe korzyści globalnej gospodarce, zachowując i tworząc przy tym około 9 mln miejsc pracy i obniżając roczną emisję gazów cieplarnianych o 4,5 mld ton („Sustainable Recovery”).

Także Międzynarodowa Agencja Energetyki Odnawialnej IRENA w raporcie „Global Renewables Outlook. Energy transformation 2050” wskazuje, że transformacja energetyczna na dużą skalę i inwestycje w odnawialne źródła mogą pomóc w zatrzymaniu globalnego ocieplenia, ale także w pokonaniu recesji gospodarczej wywołanej pandemią SARS-CoV-2019. Podobnego zdania jest Unia Europejska, która we wdrażaniu Zielonego Ładu, zakładającego osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku, widzi szansę na pobudzenie innowacji w europejskiej gospodarce.

– Jeżeli koronakryzys skieruje inwestycje w kierunku transformacji energetycznej, czystych źródeł energii, termomodernizacji, transportu bezemisyjnego, efektywnego przemysłu i gospodarki cyrkularnej, to mamy szansę odwrócić trend rosnących emisji i zacząć je redukować, na dodatek z korzyścią dla gospodarek i tworząc przy tym wiele dobrze płatnych miejsc pracy – mówi ekspert.

Jak podkreśla, Polska powinna jak najszybciej włączyć się w realizację polityki klimatycznej Unii Europejskiej, co nie tylko pomoże zapobiec katastrofie klimatycznej, ale i przyczyni się do wzrostu i budowania innowacyjnej gospodarki.

– Z punktu widzenia Polski, Europy i świata sprawa jest prosta: powinniśmy szybko redukować emisje, ściąć je o połowę w ciągu najbliższej dekady i do zera kilkanaście lat później. To mówi nauka. Włączenie się w cel osiągnięcia neutralności klimatycznej za 30 lat jest w naszym dobrze pojętym interesie – mówi Marcin Popkiewicz. – Chodzi także o wyższą jakość życia mieszkańców. Dobrze będzie mieszkać w domu zeroenergetycznym, w mieście efektywnym transportowo jak Kopenhaga czy Wiedeń, bez smogu, mieć rzeczy długo żyjące, łatwe w naprawie i projektowane pod kątem odzysku surowców, dobrze będzie też nie importować ropy od Putina za dziesiątki miliardów złotych rocznie i nie dopłacać miliardów do kurczowego trzymania się węgla.

Źródło: newseria.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com

Polityka plików "cookies"

Deklaracja dostępności

Jesteśmy w samym środku „tsunami e-odpadów”

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Jesteśmy w samym środku „tsunami e-odpadów”

Coraz większy popyt i zużycie urządzeń elektronicznych tworzy najszybciej rosnący strumień odpadów na świecie. Organizacja Narodów Zjednoczonych nazywa to „tsunami e-odpadów”. Trzecia edycja raportu „Global E-Waste Monitor 2020” wskazuje, że w 2019 roku ludzkość wyprodukowała 53,6 mln ton metrycznych e-odpadów. W ciągu pięciu lat ich liczba wzrosła o 21 proc. – Pilnie potrzebujemy połączenia czwartej rewolucji przemysłowej z gospodarką o obiegu zamkniętym – przekonuje Antonis Mavropoulos, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Odpadów Stałych.

– W wielu częściach świata powstaje znacznie więcej odpadów elektronicznych, niż jest bezpiecznie przetwarzanych. Trzeba więcej wspólnych wysiłków, aby uświadomić sobie ten rosnący problem i podjąć odpowiednie środki zaradcze uzupełnione odpowiednimi badaniami i szkoleniami – podkreśla Nikhil Seth, dyrektor Instytutu ONZ do spraw Badań i Szkoleń (UNITAR).

Z najnowszej, trzeciej edycji raportu „Global E-Waste Monitor 2020” wynika, że w 2019 roku ludzkość wyprodukowała rekordowe 53,6 mln Mt elektronicznych odpadów. Oznacza to, że liczba e-śmieci w ciągu pięciu lat wzrosła o 21 proc. Do 2030 roku globalna liczba e-odpadów może sięgnąć 74 Mt, niemal dwukrotnie więcej niż jeszcze w 2014 roku. Organizacja Narodów Zjednoczonych nazywa to „tsunami e-odpadów”.

Co istotne, tylko niewielki odsetek elektronicznych śmieci trafia do recyklingu. W 2019 roku tylko 17,4 proc. z nich zostało przetworzonych. Tym samym szacuje się, że żelazo, miedź, złoto i inne wysokowartościowe materiały wycenione na 57 mld dol. zostały w większości wyrzucone, a nie przetworzone i ponownie wykorzystane. Tymczasem dla przykładu w tonie telefonów komórkowych jest 100 razy więcej złota niż w tonie rudy złota.

– Ilości odpadów elektronicznych rosną trzy razy szybciej niż ludność świata i 13 proc. szybciej niż światowy PKB w ciągu ostatnich pięciu lat. Ten gwałtowny wzrost każe zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane ze środowiskiem i zdrowiem oraz pokazuje pilną potrzebę połączenia czwartej rewolucji przemysłowej z gospodarką o obiegu zamkniętym – wskazuje Antonis Mavropoulos, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Odpadów Stałych (ISWA).

Według raportu „Global E-Waste Monitor 2020” Azja wygenerowała największą ilość e-odpadów w 2019 roku – 24,9 Mt. Obie Ameryki wyprodukowały 13,1 Mt, Europa – 12 Mt, a Afryka i Oceania odpowiednio 2,9 Mt i 0,7 Mt. E-odpady stanowią zagrożenie dla środowiska. Zawierają toksyczne dodatki i niebezpieczne substancje, np. rtęć, która może spowodować uszkodzenie mózgu. Szacuje się, że rocznie 50 ton rtęci stosowanej w monitorach czy fluorescencyjnych i energooszczędnych źródłach światła znajduje się w nieudokumentowanym przepływie e-odpadów. Dlatego tak ważna jest zrównoważona polityka.

Tymczasem, choć od 2014 roku liczba krajów, które przyjęły krajową politykę w zakresie e-odpadów, przepisy lub regulacje, wzrosła z 61 do 78, a największe firmy wyznaczyły ambitne cele w zakresie recyklingu, problem pozostaje nieuregulowany. Pomóc może gospodarka zamkniętego obiegu, która pozwoli na szerokie, ponowne wykorzystywanie e-odpadów.

– Czwarta rewolucja przemysłowa albo wprowadzi nowe podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym w naszych krajach, albo pobudzi dalsze wyczerpywanie zasobów i nowe fale zanieczyszczeń. Postęp w monitorowaniu e-odpadów osiągnięty przez globalne partnerstwo w dziedzinie ich statystyki daje promyk nadziei, że uda się nie tylko ściśle monitorować wzrost ilości e-odpadów, lecz także kontrolować ich wpływ i ustanowić odpowiednie systemy zarządzania – wskazuje Antonis Mavropoulos.

Źródło: newseria.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com

Polityka plików "cookies"

Deklaracja dostępności

Inteligentne recyklomaty ułatwiają segregowanie odpadów

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Inteligentne recyklomaty ułatwiają segregowanie odpadów

Na rynku dostępne są już inteligentne kosze na śmieci, które wyręczają użytkowników w segregacji odpadów. Jeszcze inne zajmują się przetwarzaniem resztek w prekompost. Roboty potrafią poznać cechy i rozróżnić, czy materiał jest mętny, czy nieprzezroczysty, rozpoznają też symbole określonych marek. Wyzwaniem jest jednak, by do recyklingu przekonać zwykłych ludzi. Pomóc w tym mają urządzenia do recyklingu EcoTech System. W zamian za wrzucane puszki czy butelki dostaje się punkty, które można wymienić na darmowe bilety czy zniżki.

Recykling

– Rozwiązanie składa się z dwóch elementów: to automatyczny, inteligentny kosz – recyklomat oraz platforma transakcyjna, dzięki której on funkcjonuje i całe rozwiązanie może działać. Robimy tzw. cyfryzację śmieci, wykorzystując do tego recyklomat, który zawiera innowacyjny system do rozpoznawania odpadów opakowaniowych. Jest też konfigurowalny w zależności od tego, co chcemy zbierać – tłumaczy w rozmowie z agencją Newseria Innowacje Konrad Romek, prezes EcoTech System.

Sztuczna inteligencja coraz częściej zastępuje człowieka przy segregacji śmieci. Na rynku dostępne są już inteligentne kosze na śmieci, które wyręczają użytkowników już na etapie segregacji śmieci. Przykładem takiego urządzenia jest Bin-e, gdzie użytkownik wrzuca odpad do środka, a urządzenie na podstawie rozpoznawania obrazu i sztucznej inteligencji samo ocenia, jaki to odpad i do którego pojemnika go przypisać.

Roboty wyposażone w sztuczną inteligencję potrafią poznać cechy materiałów – rozróżnić, czy tworzywo jest mętne, czy nieprzezroczyste. Mogą nawet rozpoznać symbole określonych marek. Inne potrafią kompostować resztki, w ciągu doby redukując masę odpadów nawet o 90 proc. Takich maszyn jest coraz więcej, problemem jednak jest odpowiednie nastawienie użytkowników. Choć większość ludzi twierdzi, że stosuje recykling, nie zawsze o tym pamięta. Rozwiązaniem mogą być urządzenia, które będą ich do tego motywować.

– Wystarczy na danym terenie rozstawić recyklomat, pobrać bezpłatną aplikację na urządzenia mobilne ECO-Portfel, zalogować się do niej i można już korzystać z recyklomatu. Wrzucając odpady opakowaniowe w postaci butelek szklanych czy plastikowych, co zależy od konfiguracji urządzenia, zbieramy punkty. Za każde opakowanie przydzielany jest nam punkt, czyli tworzymy ekologiczną walutę. Nasze punkty wymieniamy u partnerów programu na nagrody: zniżki i rabaty, w zależności od tego, co kto oferuje – wskazuje Konrad Romek.

Pierwsze recyklomaty były w Polsce testowane już w 2018 roku w Wieluniu. Rok później urządzenia pojawiły się w Warszawie – łącznie jest ich już 12. Wkrótce będzie ich znacznie więcej, bo EcoTech System wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych, w ramach projektu Skylab, stawia kolejne.

– GPW będzie testowała naszą platformę transakcyjną pod kątem możliwości wykorzystania w nowoczesnych systemach, np. kaucyjnych, czyli tzw. e-kaucja, bezgotówkowy obieg, cashback na konto. Jej ewentualne zastosowania to właśnie ekologiczna waluta czy budowanie platformy do obrotu surowcami zebranymi m.in. za pomocą recyklomatu – zaznacza prezes EcoTech System.

Już pierwsze dwa recyklomaty w stolicy spełniły swoją rolę – zebrano ponad 70 tys. plastikowych i 16 tys. szklanych butelek oraz prawie 27 tys. puszek. Dotychczas warszawiacy mogli otrzymać rabat na kawę w Costa Coffee, tańszy bilet do sieci Multikino, Teatru Dramatycznego oraz zniżki na spektakle w Teatrze Capitol. Obecnie pula nagród jest poszerzana, a do projektu dołączają kolejni partnerzy. Przybywać też będzie samych urządzeń, a oprogramowanie można stosować nie tylko w recyklomatach, lecz także np. w punktach skupu czy sklepach.

– Nie będziemy powielać systemów, które są na świecie, ponieważ wiemy, ile one kosztują. Stworzymy coś własnego, coś nowego – obrót bezgotówkowy, e-kaucja. Nie ma przeciwwskazań technicznych ani ograniczeń, żeby tego nie robić. Szykujemy się do tego i w krótkim czasie jesteśmy w stanie to realizować – zapowiada Konrad Romek.

Źródło: newseria.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com

Polityka plików "cookies"

Deklaracja dostępności

Bolesław – mała wielka gmina

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Bolesław – mała wielka gmina

 
Jest wiele miejsc w Polsce, którym trudno jest konkurować atrakcjami (przyrodniczymi, turystycznymi, historycznymi, kulturowymi czy jakimikolwiek innymi) z takimi gigantami jak na przykład: Zakopane, Kraków, Warszawa, Gdańsk. Nie znaczy to jednak, że ci mniejsi nie mają własnych ciekawych historii do opowiedzenia. Na krańcach zachodnich województwa małopolskiego i powiatu olkuskiego leży gmina Bolesław ze stolicą w Bolesławiu. Miejscowość nazwę zawdzięcza swojemu założycielowi Bolesławowi Wstydliwemu, który nadał ją w 1279 roku. Miał Bolesław w historii własny kościół, ale także gorzelnię oraz browar. Od XVI wieku wydobywano tu galenę (rudę żelaza), a od początku wieku XIX na przemysłową skalę wydobywano galman (rudy cynku). Polecam wszystkim interesującą powieści „Ognie w pirytach” Jana Waśniewskiego (1886-1945), w której można poczytać o pracy i życiu prywatnym XIX wiecznych górników z rejonu Bolesławia i Bukowna. W 2008 roku wspomnianą powieść wznowiło miejscowe Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej.
 

Ognie w pirytach

Dzisiejszy Bolesław, to przykład tolerancji religijnej. Obok siebie funkcjonują tutaj bowiem Kościół Rzymsko-Katolicki i Kościół Polsko-Katolicki oraz zbór Świadków Jehowy. Co prawda początek, szczególnie między Katolikami, w latach ‘50 ubiegłego wieku był mocno burzliwy, ale obecnie to współistnienie wygląda całkiem dobrze.
 
W Bolesławiu istnieje również firma, o której należy szerzej wspomnieć, bo robi dobrą, choć niewdzięczną robotę. To powstały w roku 1991 Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. Jego podstawową działalnością jest zbiórka, unieszkodliwianie odpadów i odzysk surowców wtórnych. Na przełomie 2015/2016 roku zaczęła funkcjonować tutaj nowoczesna instalacja do mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP). Obejmuje ona halę procesową (cześć mechaniczna: sortownia odpadów komunalnych), kompostownię (część biologiczna: obiekt stabilizacji frakcji biodegradowalnej i podsitowej wydzielonych na sortowni odpadów) oraz infrastrukturę towarzyszącą.
 
Główną zasadą tego przedsiębiorstwa jest harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym, a polityka ekologiczna stanowi ważną część zapisaną w strategii firmy. Warto w tym miejscu wymienić tych, dzięki którym to wszystko tak sprawnie i dobrze działała. To władze i kierownictwo spółki. W skład władz ZGK „Bolesław” wchodzą: Zgromadzenie Wspólników – reprezentowane przez wójta Krzysztofa Dudzińskiego (100% udziałów w spółce posiada gmina), Rada Nadzorcza – przewodniczącym jest Marek Pietrzyk, Zarząd – w dwuosobowym składzie: prezes Robert Nielaba oraz Barbara Hołub – członek Zarządu i Główny Księgowy.
 
Dodajmy, że polityka ekologiczna firmy nie jest tu tylko górnolotnym sloganem, ale ma faktyczne przełożenie w rzeczywistość. Poza nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, dzięki którym ogranicza się do minimum uciążliwość dla środowiska i okolicznych mieszkańców, podejmowane są także inne eko działania. Przykładem niech będzie jeden z pomysłów prezesa Nielaby polegającym na zaangażowaniu ZGK „Bolesław” w edukację ekologiczną dzieci i młodzieży.
 
Od października 2017 roku organizowane są tutaj proekologiczne spotkania dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W trakcie wizyt goście zwiedzają instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Mają niepowtarzalną okazję zobaczyć wszystkie etapy pracy z nieczystościami stałymi: od momentu wjazdu śmieciarki i wyładowania odpadów, aż po końcowy etap, w którym posortowane surowce czekają na odbiór do ponownego wykorzystania. Dowiadują się również o zagrożeniach dla zdrowia jakie niesie ze sobą lekceważenie ekologii w naszym codziennym życiu. To wszystko ma na celu, używając sformułowania Karoliny Kuchny – jednej z uczestniczek tych spotkań, wzbudzenie w młodych ludziach „ekologicznego DNA”.
 
Odwiedziny młodzieży w naszej sortowni
 
 
Do proekologicznych działań bolesławskiej „komunalki” zaliczyć należy również zorganizowanie wspólnie z naszym portalem „Ekologicznego Konkursu Dziennikarskiego” dla uczniów szkół podstawowych z gmin Bolesław i Bukowno. Uroczyste wręczenie nagród w I edycji tego konkursu odbyło się w środę, 12 czerwca 2019, w siedzibie ZGK „Bolesław” z udziałem prezesa Roberta Nielaby, członka Zarządu Barbary Hołub, Grzegorza Turskiego – redaktora „Express. The Australian-Polish Magazine” i jednocześnie koordynatora projektu, Barbary Modreckiej – pracownika ZGK „Bolesław” oraz władz i nauczycieli ze zwycięskich szkół.
 
Laureatką „Ekologicznego Konkursu Dziennikarskiego” w roku szkolnym 2018/2019 została, cytowana już wyżej, Karolina Kuchna z klasa 5d ze Szkoły Podstawowa nr 1 w Bukownie. Dodajmy, że nagrodą główną był tablet ufundowany przez ZGK „Bolesław” oraz publikacja na naszym portalu. Tekst zwycięskiej pracy dostępny jest tutaj. Miejsce drugie zajęło trzech młodych dziennikarzy: Adam Grześka, Jan Kopa, Bartosz Łonak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bukownie. Trzecią lokatę zdobył Tymon Sadok ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie.
 
Wyróżnienia otrzymali: Kamil Siemieński, Alan Tomsia, Krzysztof Waszkiewicz, Filip Łuckiewicz, Jakub Dziura, Klaudia Drózd. Nagrodę specjalną dla szkoły, której uczeń zajął pierwsze miejsce otrzymała Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie.
 
Wszystkim laureatom i wyróżnionym gratuluję, ale wygranymi powinniśmy się czuć my wszyscy. Takie dobre praktyki jak w ZGK „Bolesław” powinny być wzorem do naśladowania dla innych instytucji i firm. Brawo ZGK, brawo gmina Bolesław.
 
Grzegorz Turski
(tekst ukazał się w „ExPress. The Australian-Polish Magazine” w czerwcu 2019 roku)
 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com

Polityka plików "cookies"

Deklaracja dostępności

W czasie epidemii jednym z ważniejszych zadań jest zapewnienie ciągłości odbioru odpadów

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

Informacja ZGK „Bolesław” Sp. z o.o. w Bolesławiu

Koronawirus: ułatw pracę odbierającym odpady

W czasie epidemii koronowirusa jednym z ważniejszych zadań jest zapewnienie ciągłości odbioru odpadów.  Dlatego prosimy  o zwrócenie szczególnej uwagi kilka ważnych aspektów, ułatwiających nam codzienną pracę:

  • Nieparkowanie przed wiatami śmietnikowymi – auta osób przebywających w miejscu zamieszkania blokują dojazd do śmietników, w ten sposób uniemożliwiając odebranie odpadów
  • Ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami służb odbierających odpady komunalne – nie narażajmy tych osób na potencjalne zagrożenie, bo nie będzie miał kto odbierać odpadów;
  • Jeśli jesteś chory lub przeziębiony, chusteczki, rękawiczki czy maseczki zapakuj do foliowej torebki i wyrzuć do odpadów zmieszanych.
  • Zawiązywanie worków z odpadami segregowanymi, tak aby wiatr i przejeżdżające samochody nie powodowały przemieszczania się  odpadów w obrębie ulic.
  • Wrzucanie do worków odpadów w takiej ilości, która nie spowoduje ich rozerwania przy załadunku.

Chrońmy pracowników, którzy nie mogą wykonywać swoich zadań zdalnie.

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com

Polityka plików "cookies"

Deklaracja dostępności

XII Ogólnopolska Konferencja KIGO

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Firma

System

Edukacja

XII Ogólnopolska Konferencja KIGO – wizyta uczestników na terenie ZGK „Bolesław”

W piątek, 31 stycznia 2019 r., na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu, odbyła się wizytacja uczestników konferencji organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami. W trakcie spotkania prezes ZGK „Bolesław” Robert Nielaba przybliżył historię spółki oraz specyfikę jej działalności.

W dniach od 30  stycznia do 1 lutego 2020r. w krakowskim Hotelu QUBUS odbywała się XII Ogólnopolska Konferencja „System gospodarki odpadami w dobie realizacji modelu gospodarki obiegu zamkniętego” organizowana przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie.

Tematem przewodnim forum były zagadnienia dotyczące systemu gospodarki odpadami w Polsce oraz perspektyw rozwoju branży. Konferencja miała na celu zaprezentowanie najnowszych zmian prawnych i systemowych w tej dziedzinie oraz wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami poszczególnych przedsiębiorstw.

Oprócz wykładów i udziału w dyskusjach, uczestnicy wydarzenia odwiedzili w jego trakcie również instalację mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych znajdującą się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław”.

– Podstawową działalnością spółki jest zbiórka, unieszkodliwianie odpadów i odzysk surowców wtórnych, który odbywa się na zmodernizowanej linii do segregacji, oddanej do użytku w 2015 roku. Wykorzystujemy do tego celu flotę samochodową składającą się z ponad  30 pojazdów, obsługującą 11 okolicznych gmin – wyliczał na wstępie swojego wystąpienia Robert Nielaba.

Jednym z głównych tematów poruszanych w trakcie konferencji była forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstw zajmujących się zagospodarowaniem odpadów oraz sposoby zlecania zadań przez gminy. Część gmin realizuje bowiem takie zadania w oparciu o system zamówień „in-house”, czyli własnymi siłami. Zamiast ogłaszać przetarg na odbiór odpadów, zlecają one takie zadanie podległym sobie przedsiębiorstwom. Działalność ZGK „Bolesław” znacznie wykracza jednak poza granice swojej macierzystej gminy.

– ZGK „Bolesław” to spółka ze stuprocentowym udziałem Gminy Bolesław. Ja jednak określam to przedsiębiorstwo jako podmiot publiczny o charakterze komercyjnym. Dlaczego? Dochody z obsługi naszego rodzimego samorządu stanowią bowiem poniżej 5 % przychodów firmy. Pozostałe zlecenia realizujemy dla innych miast i gmin oraz podmiotów prywatnych – mówił prezes ZGK „Bolesław”.

Jak tłumaczył w dalszej części spotkania, taki model daje firmie elastyczność i możliwość szybkiego reagowania na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku. Dzięki dobrej strategii i wykwalifikowanej kadrze może ona z sukcesami konkurować zarówno z lokalnymi firmami, jak i dużymi firmami o charakterze korporacyjnym.

W trakcie wizyty wiele czasu poświęcono na kwestie dotyczące dalszego rozwoju firmy – W wyniku niedawnej zmiany przepisów nastąpiło zniesienie regionalizacji. Umożliwia nam to otwarcie się na nowe rynki. Dla przykładu mogę powiedzieć, że niedawno otrzymaliśmy nawet pytanie dotyczące możliwości zagospodarowania odpadów w sortowni pochodzących z Warszawy – podkreślał Robert Nielaba.

Nie obyło się także bez rozmów na tematy ekologii i ochrony środowiska – Kluczową rolę ogrywają dla nas jednak okoliczne gminy. Duży nacisk kładziemy więc na aspekty środowiskowe. Na przestrzeni minionych lat zainwestowaliśmy w pojazdy do transportu śmieci napędzane gazem CNG. Obecnie tankujemy je przy okazji obsługi samorządów, na terenie których znajdują się stacje do tankowania gazem ziemnym. W przyszłości chcemy jednak wybudować własny obiekt tego typu – mówił gospodarz wydarzenia. W tym celu spółka w grudniu ubiegłego roku zakupiła nieruchomość zlokalizowaną w sąsiedniej gminie obok drogi krajowej nr 94.  

Spotkanie zakończyło się prezentacją makiety przedstawiającej przedsiębiorstwo oraz wizytą na terenie hali, w której znajduje się instalacja do mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com

Polityka plików "cookies"

Deklaracja dostępności

Skip to content