Bolesław – mała wielka gmina

Firma

o naszej Spółce

System

gospodarki odpadami

Edukacja

system i segregacja

Bolesław – mała wielka gmina

 
Jest wiele miejsc w Polsce, którym trudno jest konkurować atrakcjami (przyrodniczymi, turystycznymi, historycznymi, kulturowymi czy jakimikolwiek innymi) z takimi gigantami jak na przykład: Zakopane, Kraków, Warszawa, Gdańsk. Nie znaczy to jednak, że ci mniejsi nie mają własnych ciekawych historii do opowiedzenia. Na krańcach zachodnich województwa małopolskiego i powiatu olkuskiego leży gmina Bolesław ze stolicą w Bolesławiu. Miejscowość nazwę zawdzięcza swojemu założycielowi Bolesławowi Wstydliwemu, który nadał ją w 1279 roku. Miał Bolesław w historii własny kościół, ale także gorzelnię oraz browar. Od XVI wieku wydobywano tu galenę (rudę żelaza), a od początku wieku XIX na przemysłową skalę wydobywano galman (rudy cynku). Polecam wszystkim interesującą powieści „Ognie w pirytach” Jana Waśniewskiego (1886-1945), w której można poczytać o pracy i życiu prywatnym XIX wiecznych górników z rejonu Bolesławia i Bukowna. W 2008 roku wspomnianą powieść wznowiło miejscowe Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej.
 

Ognie w pirytach

Dzisiejszy Bolesław, to przykład tolerancji religijnej. Obok siebie funkcjonują tutaj bowiem Kościół Rzymsko-Katolicki i Kościół Polsko-Katolicki oraz zbór Świadków Jehowy. Co prawda początek, szczególnie między Katolikami, w latach ‘50 ubiegłego wieku był mocno burzliwy, ale obecnie to współistnienie wygląda całkiem dobrze.
 
W Bolesławiu istnieje również firma, o której należy szerzej wspomnieć, bo robi dobrą, choć niewdzięczną robotę. To powstały w roku 1991 Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. Jego podstawową działalnością jest zbiórka, unieszkodliwianie odpadów i odzysk surowców wtórnych. Na przełomie 2015/2016 roku zaczęła funkcjonować tutaj nowoczesna instalacja do mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP). Obejmuje ona halę procesową (cześć mechaniczna: sortownia odpadów komunalnych), kompostownię (część biologiczna: obiekt stabilizacji frakcji biodegradowalnej i podsitowej wydzielonych na sortowni odpadów) oraz infrastrukturę towarzyszącą.
 
Główną zasadą tego przedsiębiorstwa jest harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym, a polityka ekologiczna stanowi ważną część zapisaną w strategii firmy. Warto w tym miejscu wymienić tych, dzięki którym to wszystko tak sprawnie i dobrze działała. To władze i kierownictwo spółki. W skład władz ZGK „Bolesław” wchodzą: Zgromadzenie Wspólników – reprezentowane przez wójta Krzysztofa Dudzińskiego (100% udziałów w spółce posiada gmina), Rada Nadzorcza – przewodniczącym jest Marek Pietrzyk, Zarząd – w dwuosobowym składzie: prezes Robert Nielaba oraz Barbara Hołub – członek Zarządu i Główny Księgowy.
 
Dodajmy, że polityka ekologiczna firmy nie jest tu tylko górnolotnym sloganem, ale ma faktyczne przełożenie w rzeczywistość. Poza nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, dzięki którym ogranicza się do minimum uciążliwość dla środowiska i okolicznych mieszkańców, podejmowane są także inne eko działania. Przykładem niech będzie jeden z pomysłów prezesa Nielaby polegającym na zaangażowaniu ZGK „Bolesław” w edukację ekologiczną dzieci i młodzieży.
 
Od października 2017 roku organizowane są tutaj proekologiczne spotkania dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W trakcie wizyt goście zwiedzają instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Mają niepowtarzalną okazję zobaczyć wszystkie etapy pracy z nieczystościami stałymi: od momentu wjazdu śmieciarki i wyładowania odpadów, aż po końcowy etap, w którym posortowane surowce czekają na odbiór do ponownego wykorzystania. Dowiadują się również o zagrożeniach dla zdrowia jakie niesie ze sobą lekceważenie ekologii w naszym codziennym życiu. To wszystko ma na celu, używając sformułowania Karoliny Kuchny – jednej z uczestniczek tych spotkań, wzbudzenie w młodych ludziach „ekologicznego DNA”.
 
Odwiedziny młodzieży w naszej sortowni
 
 
Do proekologicznych działań bolesławskiej „komunalki” zaliczyć należy również zorganizowanie wspólnie z naszym portalem „Ekologicznego Konkursu Dziennikarskiego” dla uczniów szkół podstawowych z gmin Bolesław i Bukowno. Uroczyste wręczenie nagród w I edycji tego konkursu odbyło się w środę, 12 czerwca 2019, w siedzibie ZGK „Bolesław” z udziałem prezesa Roberta Nielaby, członka Zarządu Barbary Hołub, Grzegorza Turskiego – redaktora „Express. The Australian-Polish Magazine” i jednocześnie koordynatora projektu, Barbary Modreckiej – pracownika ZGK „Bolesław” oraz władz i nauczycieli ze zwycięskich szkół.
 
Laureatką „Ekologicznego Konkursu Dziennikarskiego” w roku szkolnym 2018/2019 została, cytowana już wyżej, Karolina Kuchna z klasa 5d ze Szkoły Podstawowa nr 1 w Bukownie. Dodajmy, że nagrodą główną był tablet ufundowany przez ZGK „Bolesław” oraz publikacja na naszym portalu. Tekst zwycięskiej pracy dostępny jest tutaj. Miejsce drugie zajęło trzech młodych dziennikarzy: Adam Grześka, Jan Kopa, Bartosz Łonak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bukownie. Trzecią lokatę zdobył Tymon Sadok ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie.
 
Wyróżnienia otrzymali: Kamil Siemieński, Alan Tomsia, Krzysztof Waszkiewicz, Filip Łuckiewicz, Jakub Dziura, Klaudia Drózd. Nagrodę specjalną dla szkoły, której uczeń zajął pierwsze miejsce otrzymała Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie.
 
Wszystkim laureatom i wyróżnionym gratuluję, ale wygranymi powinniśmy się czuć my wszyscy. Takie dobre praktyki jak w ZGK „Bolesław” powinny być wzorem do naśladowania dla innych instytucji i firm. Brawo ZGK, brawo gmina Bolesław.
 
Grzegorz Turski
(tekst ukazał się w „ExPress. The Australian-Polish Magazine” w czerwcu 2019 roku)
 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.
ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,
Kapitał zakładowy: 2 820 500,00 zł

Sekretariat
tel. +48 32 64 61 148
fax +48 32 64 61 148
e-mail: biuro@zgkboleslaw.com
Godziny pracy biura:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Skip to content